Một trong những vấn đề gây đau đầu cho nhiều bạn đi du học đó là vấn đề chỗ ở. Ngoài một số bạn ở nhà họ hàng bên các nước bạn hay ở với chính gia đình của mình, thì một số khác không hề nhỏ sẽ sống tự lập bằng cách thuê nhà trọ bên ngoài luôn. Gửi tới các bạn một chia sẻ trên trang Facebook "Thổ địa Toronto" về vấn đề thuê nhà trọ tại Canada.