Gửi tới các bạn một chia sẻ rất thật của bạn có nick facebook Thiên Hương Jenny đăng trên group "Tâm sự du học sinh Canada"