Du Học Tự Túc Nhật Bản Thực Chất là Một Trường... " Đại Học Nghèo Khổ ".Nếu các bạn có thể tốt nghiệp trường đại học nghèo khổ này thì tôi đảm bảo sẽ ko có 1 trường đại học nào trên thế giới này mà bạn ko thể tốt nghiệp...