Hướng dẫn Apply Post-Graduation Work Permit,Khi nào cần apply: trong vòng 90 ngày sau khi bạn nhận được grade của những môn học cuối cùng, không tính từ thời gian sau lễ tốt nghiệp.