Hướng dẫn Apply Post-Graduation Work Permit

Description: Hướng dẫn Apply Post-Graduation Work Permit,Khi nào cần apply: trong vòng 90 ngày sau khi bạn nhận được grade của những môn học cuối cùng, không tính từ thời gian sau lễ tốt nghiệp.

Khi nào cần apply: trong vòng 90 ngày sau khi bạn nhận được grade của những môn học cuối cùng, không tính từ thời gian sau lễ tốt nghiệp.
Lệ phí: 155$

Hướng dẫn Apply Post-Graduation Work Permit


Các giấy tờ cần thiết:
+ Giấy tờ chứng minh bạn đã hoàn thành khóa học
  - Final transcript
  - Completion letter from SSC
  - Formal notification of graduation
+ Bản sao passport (kèm tất cả các trang có stamps, visa, đánh dấu)
+ Bản scan ảnh chụp (nếu apply online)

+ Bạn phải sở hữu valid study permit khi nộp đơn này. Nếu cần thiết, hãy apply nó trước khi bạn hoàn thành khóa học.
+ Bạn có thể làm việc full-time kể từ ngày apply post-graduation work permit.
+ Bản có thể chỉ được apply post-graduation wor permit 1 lần duy nhất.
+ Bạn không cần phải có việc để được apply.


Nguồn: www.students.ubc.ca/international
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: