Hướng dẫn Chuẩn bị hành lí du học và ổn định tại Canada, Mình đóng góp 1 chút kinh nghiệm bản thân về vấn đề mang gì qia đây khi đi du học, để mọi ng đỡ bị như mình - hì hục khuân 2 cái vali, 1 cái xách tay với 1 cái balo laptop nhồi kín đồ mà qua đến nơi xếp xó hết hơn 1/2 hành lý.