Kinh nghiệm chuẩn bị khi sang du học canada. Gửi các Em chuẩn bị bay nhé! C mới sang 11/9/2016 gửi các Em chuẩn bị sang chút ít kinh nghiệm cá nhân (có thể kinh nghiệm mỗi ng mỗi khác, mỗi thời điểm mỗi khác nên các E tham khảo thêm thôi nhé)