Kinh nghiệm xin visa vào thăm Mỹ

Kinh nghiệm xin visa vào thăm Mỹ

Chuẩn bị:

– Laptop vào được Internet
– Bản scan ảnh chụp theo tiêu chuẩn http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/visaphotoreq_5334.html
– Credit card với 160$ USD


Bước 1:

Điền form DS-160 online tại https://ceac.state.gov/genniv/

*Ảnh upload phải đủ tiêu chuẩn sau: http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/visaphotoreq_5334.html

Bước 2:

In form DS-160 sau khi đã điền đủ thông tin, kèm barcode. Giữ bản in cho buổi interview.

Bước 3:

Tại account mới bằng passport number, date of birth, nationality tại http://usvisa-info.com và thanh toán 160$ USD application fee bằng credit card. In MRV Fee Receipt Number sau khi thanh toán.

*Thanh toán qua phone bằng cách call đến 1 trong những số sau: http://usvisa-info.com/en-CA/selfservice/us_service_options. Sau khi thanh toán phải ghi lại confirmation number.

Bước 4:

Đăng nhập http://canada.usvisa-info.com, confirm MRV Fee Receipt Number ở bước 3 và đặt lịch phỏng vấn ở bất kì thành phố nào tiện cho bạn nhất.

Bước 5:

Phỏng vấn kèm các giấy tờ cần thiết sau:

+ DS-160 confirmation (barcode) number – bước 2

+ MRV fee payment receipt number – bước 3

+ Passport kèm study permit valid trên 6 tháng

+ Confirmation of Enrolment Letter

* Evidence that you have registered for courses and paid tuition for an upcoming semester (nên có không bắt buộc)

* Other evidence of strong economic and social ties to Canada (bank letter hoặc bank statement)

* Details of your proposed trip (đi đâu, ở đâu, bao lâu, khi nào,…)

* Họ sẽ hỏi gì?

Đang làm gì ở Canada

Đang học trường gì

Qua Mỹ đi đâu, làm gì, ở đâu

Tên, địa chỉ địa điểm mà bạn sẽ đi

……….

* Thời gian xử lý hồ sơ theo từng thành phố: http://travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4638.html
* Passport sẽ được giữ tại DHL Office trong thời gian xử lý hồ sơ: http://canada.usembassy.gov/visas/visas/processing-times.html

* Không nên apply ngay năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
* Xem thêm hướng dẫn bằng video tại: http://www.youtube.com/watch?v=M9dmkE2UWAk
* Nguồn tham khảo: SFU Resources and Instructional Handout.
Chúc mọi người thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *