Thông tin về bác Nguyễn Tăng Cường, người chống ngập nước ở TP Hồ Chí Minh. Chủ của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung nay đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG. Người đã chống ngập thành công tại Thành Phố Hồ Chí Minh.