Một bài báo rất thú vị trên tạp chí Foreign Policy rất uy tín của Mỹ: VĂN MINH TRUNG HOA BẮT NGUỒN TỪ AI CẬP?. Cảm ơn Tran Kien đã share. (TS. Nguyễn Đức Thành- viện trưởng Verp)