Gửi tới các bạn chia sẻ của một bạn du học sinh xa quê được đăng trên group "Du học sinh Canada".