Chia sẻ với các bạn một tâm sự được đăng trên group Tâm sự Du học sinh Canada về vấn đề bảo hiểm và khám bệnh tại nơi đây. Đây sẽ là một kinh nghiệm cực kỳ hữu ích cho bạn trước khi bước chân vào cuộc sống nơi đất khách quê người.