Ngoài tiền học phí thì sinh hoạt phí cũng là một khoản tiền mà nhiều bạn lo lắng khi đi du học. Bài viết dưới đây được đăng trên group "Tâm sự du học sinh Canada" sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khoản tiền này.