Chia sẻ với các bạn một bài viết rất hay về một vấn đề vô cùng thiết thực - giao thông - được đăng trên group "Du học sinh Canada".