Các điểm đáng chú ý sau colleges strike tại Ontario cho đến thời điểm hiện tại

Description: Gửi các bạn bài viết được chia sẻ trên trang facebook "Hội Du học sinh Canada".

Gửi các bạn bài viết được chia sẻ trên trang facebook "Hội Du học sinh Canada".
1. Tất cả các bạn học sinh chính thức đi học lại vào ngày 21 tháng 11, 2017.
2. Kỳ học mùa thu (Fall Semester - bắt đầu từ đầu tháng 9) sẽ được kết thúc vào các ngày như sau theo từng trường:
a. Humber College: January 23rd, 2018
(Winter Break: December 22nd, 2017 to January 2nd, 2018)
b. George Brown College: January 19th, 2018
(Winter Break: December 25th, 2017 to January 5th, 2018)
c. Centennial College: January 12th, 2018
(Winter Break: December 22nd, 2017 to January 2nd, 2018)
d. Seneca College: January 9th, 2018
(Winter Break: December 22nd, 2017 to January 2nd, 2018)
e. Sheridan College: January 8th, 2018
(Winter Break: December 23rd, 2017 to January 1st, 2018)
3. Ngoài ra các bạn học sinh học full-time tại Ontario có thể các quyền hạn withdraw và refund như sau:
a. Withdraw: Hoàn lại 100% học phí cho học kỳ Fall 2017 này.
b. Không Withdraw: Các bạn có quyền apply nhận $500 phí sinh hoạt phát sinh trong kỳ strike Fall 2017 này.
Nguồn: http://www.cp24.com/…/students-who-withdraw-from-college-du…
https://humber.ca/updates
https://www.georgebrown.ca/labournegotiations/
https://www.sheridancollege.ca/…/strike-related-i…/faqs.aspx
https://www.centennialcollege.ca/…/faculty-strike-frequent…/
http://www.senecacollege.ca/update/
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: