** Nói túm lại, khi đối đầu với khó khăn, không còn lối thoái, chúng ta có thể làm gì? **