Chia sẻ cuộc sống thật ở Canada cho bạn muốn đi du học. Về một số việc như cách học, có nên làm chui ở Canada, .v.v