Chia sẻ link tài liệu toán nước ngoài

Link tài liệu toán hay dành cho các bạn muốn nghiên cứu và theo học các ngành liên quan đến toán học ở nước ngoài.

Cách thức chấm điểm trắc nghiệm toán học đánh trực tiếp vào tâm lý thi sinh nên nếu không có chiến lược kĩ càng thì coi như bạn tiêu ( 1 câu bạn khoanh đúng = 5 điểm, khoanh sai=0 điểm, bỏ trống=2 điểm).
Nếu bạn muốn tham khảo toán nước ngoài học như thế nào thì dưới đây sẽ là 2 link có thể sẽ rất hữu ích cho bạn

Link tài liệu toán học nước ngoài

– http://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/past_contests.html
– http://www.math.ualberta.ca/~ahsmc/past.html ( không dùng máy tính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *