Chia sẻ về cuộc sống ở Canada tỉnh bang Alberta. Làm chui ở Canada. Những trải nghiệm du học tại Canada. Có nên ở Canada hay không? Có nên du học canada hay không