Chia sẻ về vấn đề chỗ ở khi đi du học của một bạn du học sinh canada lớp 10 người Việt sống tại Cananda. chia sẻ về HOMESTAY và SỐNG VỚI NGƯỜI THÂN khi đi du học