Công thức tính tài chính, bài toán kinh tế cho bạn muốn đi du học