Một số bất cập khi du học Canada qua một góc nhìn khác. Từ học phí, cuộc sống, các khoản phải đóng. Những vất vả tại Canada. Việc làm chui tại canada, ý kiến trái chiều, cộng đồng du học sinh tại Canada.