Du học sinh có sướng không? Du học sinh nói được tiếng anh như người bản xứ? Đây là những quan niệm khá sai lầm nhé.