Đi du học chắc hẳn là một trải nghiệm không thể nào quên phải không? Với một đất nước hoàn toàn mới lạ thì việc gặp khó khăn là việc hoàn toàn... đương nhiên. Nhưng khi đối mặt với nó, bạn sẽ bớt đi phần nào lo âu nếu có các kỹ năng dưới đây.