Phở Núi Trúc tuyển dụng phụ bếp lương thưởng cao,Tầng 1- Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Hà Nội