Gửi tới các bạn bài viết được chia sẻ trên trang "Thổ địa Vancouver" về thời tiết tại Canada, cụ thể hơn là ở Vancouver một vấn đề chắc hẳn sẽ có nhiều bạn quan tâm nhất là khi sang một đất nước có kiểu khí hậu giá lạnh khác hẳn với đất nước chúng ta.