Chia sẻ với các bạn bài viết trên trang facebook "Tâm sự du học sinh Canada" của bạn Quỳnh Tâm về những sự thật mà bạn đã phải trải qua và những khó khăn trên con đường đi du học của bạn ấy. Có thể các bạn sẽ thấy một phần của mình trong bài viết dưới đây.