Những con đường để định cư tại Úc. Trước hết thống nhất với Quý vị một số điểm về nước Úc như sau: 1/ Úc là quốc gia nhập cư đúng nghĩa - đất nước này cần nhân công và nguồn lực con người, nếu quý vị có tìm hiểu trong tuyên bố kế hoạch 20 năm nữa thì đất nước này cần tới ít nhất 45 triệu dân, hiện tại dân số đang hướng tới mốc 30 triệu. Úc có đầy đủ điều kiện về kinh tế, tài nguyên và mong muốn trở thành một siêu cường thực sự - nước Mỹ thứ hai giữa biển.