TÌNH HÌNH CỦA CON QUỲNH CHI - UNG THƯ MÁU ĐANG CHỜ GHÉP TUỶ TẠI BỆNH VIỆN LÚNG ZHUNG - ĐÀI BẮC