VISA 457 hiện có hiệu lực không? các con đường di trú thay thế ra sao?Các con đường định cư Úc thay thế visa 457 ?Chính phủ Úc hiện đang thảo luận kế hoạch giới thiệu visa bắt buộc tạm thời cho di dân trước khi họ được phép sống ở Úc theo diện thường trú nhân.