Australia là một trong số những quốc gia có nhiều du học sinh nhất với con số 480 nghìn người vào tháng 3 năm 2017, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên không may thay nó cũng là 1 trong số các quốc gia khiến cho các du học sinh tốn nhiều chi phí nhất.