Chi phí sinh hoạt là một trong các vấn đề làm đau đầu gia đình các bạn học sinh sinh viên khi du học tại nước ngoài, đặc biệt là 1 đất nước có GDP lớn gấp nhiều lần so với Việt Nam như Canada.