Nhóm ngành STEM đang thực sự trở thành một trong những nhóm ngành hot tại Mỹ và các nước khác trên thế giới.