Giới thiệu sách:Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Bitcoin đang bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành trên cương vị một đồng tiền số, nhưng công nghệ blockchain đằng sau nó có thể còn mang nhiều ý nghĩa lớn lao hơn. Cuốn sách này đưa bạn vượt ra khỏi phạm trù tiền tệ (“Blockchain 1.0”) và hợp đồng thông minh (“Blockchain 2.0”) để thấy blockchain có thể trở thành mô hình điện toán đột phá thứ năm (sau máy chủ cỡ lớn, máy tính cá nhân, mạng Internet, và mạng di động/xã hội) như thế nào.

Giới thiệu sách:Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Tác giả Melanie Swan, nhà sáng tập Học viện Nghiên cứu Blockchain, lý giải rằng về cơ bản, blockchain là một sổ cái công khai có tiềm năng trở thành kho lưu trữ toàn cầu phi tập trung phục vụ việc đăng ký, kiểm kê, và chuyển giao tất cả các loại tài sản – không chỉ liên quan đến tài chính mà còn bao gồm các loại tài sản hữu hình và vô hình như phiếu bầu, phần mềm, dữ liệu sức khỏe, và ý tưởng.

Các chủ đề chính trong sách bao gồm:
• Các khái niệm, đặc tính, và tính năng của bitcoin và blockchain
• Vận dụng blockchain để giám sát tự động mọi hoạt động trên mạng
• Xây dựng các mô hình tổ chức chống kiểm duyệt
• Tạo ra một kho lưu trữ số phi tập trung để xác minh nhận dạng
• Khả năng xây dựng các dịch vụ rẻ hơn, hiệu quả hơn
• Blockchain đối với khoa học: vận dụng tốt hơn mạng đào dữ liệu
• Lưu trữ hồ sơ sức khỏe cá nhân, bao gồm quyền tiếp cận các dữ liệu bộ gen
• Xuất bản hàn lâm nguồn mở trên blockchain

Cuốn sách này là một phần trong series sách đang xuất bản của O’Reilly. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies (tạm dịch: Làm chủ bitcoin) giới thiệu về bitcoin và miêu tả công nghệ đằng sau bitcoin và blockchain. Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới bàn về các tác động về mặt lý thuyết, triết học, và xã hội của tiền mã hóa và công nghệ blockchain.

Trong cuốn sách này, Melanie Swan, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Blockchain, một viện nghiên cứu độc lập phi lợi nhuận, tập trung tìm hiểu những ý nghĩa về mặt lý thuyết, triết học, và xã hội của công nghệ blockchain (công nghệ vận hành bitcoin và các loại tiền mã hóa khác), sẽ đi sâu vào giải thích những khái niệm, đặc điểm, và tính năng của công nghệ này, qua đó góp phần lý giải tại sao blockchain lại được kỳ vọng là mô hình điện toán cách mạng thứ năm sau máy chủ, máy vi tính cá nhân, internet, và mạng xã hội, qua đó góp phần lý giải tại sao blockchain lại được kỳ vọng là mô hình điện toán cách mạng thứ năm sau máy chủ, máy vi tính cá nhân, internet, và mạng xã hội.

Cuốn sách đưa người đọc nhìn rộng ra khỏi hai lĩnh vực ứng dụng phổ biến hiện tại của blockchain là tiền tệ (blockchain 1.0) và hợp đồng thông minh (blockchain 2.0) để đến với một tương lai trong đó blockchain thâm nhập vào mọi khía cạnh đời sống con người, mang đến cho nhân loại những tiềm năng chưa từng có trong lịch sử.

Melanie Swan là nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Blockchain, một viện nghiên cứu độc lập phi lợi nhuận, tập trung tìm hiểu những ý nghĩa về mặt lý thuyết, triết học, và xã hội của công nghệ blockchain.
Và sau Internet of Money, lần này cuốn Blockchain ra mắt và tuần sau lại một thứ crypto lại ra mắt…
Nguồn: Anh Nguyễn Cảnh Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *