Giới thiệu sách:Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới.Bitcoin đang bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành trên cương vị một đồng tiền số, nhưng công nghệ blockchain đằng sau nó có thể còn mang nhiều ý nghĩa lớn lao hơn. Cuốn sách này đưa bạn vượt ra khỏi phạm trù tiền tệ (“Blockchain 1.0”) và hợp đồng thông minh (“Blockchain 2.0”)