Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số sinh viên quốc tế muốn học tập tại Đức. Nó đã vượt mục tiêu của 350.000 sinh viên quốc tế vào năm 2020, với 358.895 sinh viên quốc tế ghi danh vào năm 2016. Những yếu tố dẫn tới sự gia tăng này bao gồm danh tiếng vững chắc của Đức các trường đại học, mức sống và nền kinh tế, kết hợp với thực tế là nhiều sinh viên có thể học miễn phí - mặc dù sinh viên ngoài EU đang phải trả học phí để học tại Baden-Württemberg.