sai sự thât: Bắt đầu từ tháng 10/1/2018, Việt Nam là một trong năm nước nằm trong danh sách các nước bị xét tư cách lưu trú nghiêm ngặt,không tiếp nhận visa du học sinh. Trong ngày hôm nay 9/1/2018 tới, nhiều đơn vị tư vấn du học của Việt Nam đã bị Cục lưu trú Canada từ chối cấp COE