2018 có nên du học Canada. Chia sẻ của một bạn dành mọi tâm huyết dành học bổng danh giá Erasmus Mundus, nhưng chỉ lọt vào Waiting List top 30. Cuối cùng bạn ấy chọn học bổng toàn phần của DAAD để sang Đức học Master ở một trường nằm trong top 9 trường kỹ thuật của Đức (TU9)