Hôm nay mình xin viết về một đề tài cũ xì xì nhưng hầu như là các bạn hỏi mình hàng ngày luôn, đó là “với số tiền đi làm thêm 20h/tuần thì em có thể trang trải được sinh hoạt phí không?”. Mình chỉ nói về sinh hoạt phí thôi nha