Hỏi đáp du học Canada 2018- tháng 2, Xin kinh nghiệm nhập cảnh Mỹ bằng đường bộ từ Canada.