Làm thế nào để hoàn tất một bộ hồ sơ du học Canada. Part 2 - 3 THÁNG HOÀN TẤT MỘT BỘ HỒ SƠ DU HỌC ????? Thời gian là một phạm trù rất hữu hạn nhưng có khi bạn hay phung phí chúng cho những thứ bạn mất thời gian để tìm tòi. Hãy dành thời gian để tìm một bản đồ và bạn sẽ rút ngắn được ít nhất 40% thời gian để đi trên con đường đã rất nhiều người đi và tới đích. Mình không cổ xuý thói quen đi tắt nhưng tin mình đi vì những bước đó bạn không bắt buộc phải trải qua đâu vì nó thức sự rất vô ích.