Học tiếng nhật và làm việc lâu dài tại nhật bản.(chương trình xuất khẩu lao động theo ý muốn).Có rất nhiều bạn trẻ khi chọn con đường Xuất Khẩu Lao Động thông thường đi Nhật đã rất khó khăn khi tới giai đoạn 3 năm là phải về nước. Khi đó là lúc bạn đang vào guồng với cuộc sống tại đây, số tiền tích cóp được sau ba năm chưa nhiều, và còn rất nhiều cơ hội đang mở ra mà theo chính sách XKLD, bạn phải ra về và không được quay trở lại Nhật đi XKLD lần nữa.