Chương trình học bổng điều dưỡng Học tiếng nhật – học điều dưỡng – việc làm 100% tại nhật bản Nhật bản nổi tiếng với dân số già và vấn đề của họ hiện nay là thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực để chăm sóc người già và phục vụ trong ngành y. Chính phủ Nhật đang tạo điều kiện thuận lợi về Visa và các chế độ cho người nước ngoài có mong muốn học tập và làm việc lâu dài trong lĩnh vực này.