Chương trình kỹ sư tự chọn -Học tiếng và làm việc lâu dài tại nhật bản. Nhật bản lại đang rất thiếu nhân lực, cả nguồn nhân lực phổ thông và cao cấp.Đặc biệt, Chính phủ Nhật rất khuyến khích các chương trình đào tạo đội ngũ người nước ngoài có Tiếng Nhật và có chuyên môn đào tạo tại Nhật để làm việc được lâu dài tại Nhật bản.