Tế bào gốc, cội nguồn của sự sống. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, củi khô và tươi đều bị tống vào lò thì mấy ngày qua tôi yên tĩnh đọc cuốn Tế bào gốc, cội rễ của sự sống. Sinh học, y học là lĩnh vực xa lạ với tôi, nhưng cùng với thiên văn học, đó là hai chủ đề tôi yêu thích và say mê nhất.