HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ tại Canada CHO DU HỌC SINH ONLINE- DISCLAIMER: Những điều dưới đây cá nhân mình nghĩ là đúng, nếu sai nhờ các anh chị sửa giúp. Sắp deadline để khai thuế rồi nên mình viết bài này hướng dẫn cách khai thuế. Deadline là 30/4/2018.