Làm thế nào để thoát khỏi trầm cảm, tự tử khi đi du học?Cho tôi xin hỏi mọi người 1 câu: Tự tử! Đó có phải là con đường duy nhất để kết thúc mọi thứ hay không? Chị họ của tôi hay la tôi nói rằng “Tự tử là thứ ích kỉ nhất vì chỉ biết nghĩ cho mình, mình ra đi là xong nhưng còn người ở lại sống sao nổi.”