Mình đã sống học kỳ đầu ở Canada như thế nào, chia sẻ kinh nghiệm của Ann Võ,April 9 at 9:43am · Castlegar, BC, Canada