Mình đã tốt nghiệp Bachelor of Business Administration ở Việt Nam và đi làm được hơn 3 năm trong ngành Logistics. Hiện tại mình cảm thấy không có hướng phát triển tốt ở ngành này nên muốn chuyển sang làm Accouting một thời gian ở VN trong lúc đang luyện Toefl + Gmat, sau đó apply học Master / MBA ở Mỹ, nếu xin được việc làm ở lại thì quá tốt, trong trường hợp ko xin được thì mình sẽ trở về VN vừa đi dạy vừa làm accouting tiếp.