GPA không đủ có nên tiếp tục Apply MBA tại Mỹ không?Số là, em hiện tại là sinh viên năm cuối (em sinh 96) và có dự định du học theo chương trình MBA của một trường khá có tiếng về kinh tế. Nhưng vấn đề là điểm GPA của em sau khi tính theo thang đo của trường thì vẫn không đủ so với tiêu chí trường (trường đòi hỏi Cummulative GPA và cả 2-year GPA), còn IELTS, GMAT và các tiêu chí khác em đều ok hết