Ngoài việc kiểm tra tình trạng hồ sơ qua cổng trực tuyến của VFS Global bằng tracking number thì mình cũng có thể link application vào tài khoản MyCIC để theo dõi cho tiện hơn. Mình thấy một số bạn vẫn thắc mắc cách link application nên mạo muội làm hướng dẫn, hy vọng giúp ích được cho mọi người.